Even Voorstellen

Wij zijn Paul en Lydie Saelens – Wuyts en hebben 2 kinderen, Jan en Wouter. Wij wonen in Herent en hebben een akkerbouwbedrijf met daarnaast vleesvee en een thuisverkoop van aardappelen en vlees.

Sinds 2010 heeft zoon Wouter de famillietraditie verder gezet en werkt hij mee in   het bedrijf . Al zes generaties lang werd de oudste zoon in rij landbouwer.

Historiek

Vader Gaston Saelens was melkveehouder. Kort na het samenwerken van vader en zoon werd er beslist om over te stappen van melkkoeien naar zoogkoeien.
Enkele jaren na de bedrijfsovername bouwden wij een nieuwe stal zodanig dat het werken met de dieren minder arbeidsintensief en toch veiliger werd. Langzaam groeide de interesse om zelf onze dieren te verwerken tot vlees en werden we hierbij erg gesteund door onze nonkel, die beenhouwer was. In 2005 beslisten we om onze woning aan te passen en een ruimte te verbouwen tot verwerkings- en winkelruimte. Vanaf dan ontstond de naam hoeveslagerij ‘TEN HALVE’.